Home >> Payroll Nieuws >> Werkloosheid onder ouderen ernstiger dan onder jongerenWerkloosheid onder ouderen ernstiger dan onder jongeren

AMSTERDAM - Nederlanders zien werkloosheid onder ouderen als een groot probleem omdat zij lastig nog aan het werk komen. Terwijl jongeren procentueel gezien vaker werkloos zijn, vindt negen op de tien mensen dat werkloosheid onder ouderen een ernstiger probleem is.

Ruim 95 procent van de mensen vindt werkloosheid onder vijftigplussers erger dan onder jongeren, blijkt uit een peiling onder bijna 10.000 lezers van OverGeld.nl. Volgens 81 procent kunnen zij tot hun pensioen niet meer aan werk komen en nog eens 11 procent vindt dat het gebrek aan werk zorgelijker is omdat ouderen meer financiële verplichtingen hebben dan mensen onder de 25 jaar. 4 procent stelt dat jongeren bij werkloosheid nog gemakkelijk aan een studie kan beginnen.

Slechts 779 van de 9737 respondenten vindt werkloosheid onder jongeren een ernstiger probleem, aangezien jongeren zo een gat in hun cv krijgen.

Groter deel van jongeren werkloos thuis
Volgens de meest recente cijfers waren in september 685.000 Nederlanders werkloos. Dat is 8,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. In 2011 bedroeg dit percentage nog 5,4 procent. De werkloosheid onder alle leeftijdsgroepen nam flink toe.

Het aantal werklozen is het hoogst in de leeftijdscategorie 25 tot 44 jaar, met 292.000. Onder 45-plussers waren 253.000 mensen in september werkloos en onder 25-minners 140.000. Het percentage werklozen is echter onder jongeren het hoogst. Van de jongeren van 15 tot 25 jaar is 16,5 procent werkloos, bij 25-44-jarigen en 45-plussers was dit respectievelijk 7,9 en 7,4 procent.

Plannen om werkloosheid aan te pakken
Vanuit de politiek en uitzendorganisaties zijn de laatste maanden zowel voor ouderen als jongeren acties in touw gezet om de werkloosheid aan te pakken. Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid poogde samen met gemeenten en uitzendbureau Randstad jongeren aan het werk te krijgen via busreizen langs werkgevers. Hiervoor werd door het kabinet dit jaar 50 miljoen euro beschikbaar gesteld en hier kwam nog eens 30 miljoen euro bij van de Europese Unie. Het ministerie startte met uitzendorganisaties en het UWV ook een actieplan om werkloosheid onder ouderen te bestrijden. Hiervoor is de komende twee jaar 67 miljoen euro beschikbaar gesteld door het kabinet. Ook is er een subsidie voor werkgevers die oudere medewerkers in dienst nemen, namelijk de Mobiliteitsbonus voor oudere werknemers.

Bron: de TelegraafGeef een reactie