Home >> Payroll Nieuws >> wat te doen als uw uitzendkrachten ziek zijn?wat te doen als uw uitzendkrachten ziek zijn?

Sinds januari 2013 geldt de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ (BeZaVa). Deze wet bepaalt dat ieder uitzendbureau zelf verantwoordelijk is voor de kosten voor ziekteverzuim van uitzendkrachten. Een wet met grote gevolgen en die bedrijven uitdaagt meer aan preventie van langdurig ziekteverzuim te doen.

De consequenties van de BeZaVa worden gefaseerd ingevoerd. Een deel geldt nu al en aanvullende regels gaan in 2014 en 2016 van kracht.

Nu:
- werknemers kunnen in het eerste ziektejaar aanspraak maken op een uitkering als ze hun eigen arbeid niet kunnen uitvoeren
- vanaf het tweede ziektejaar wordt dit ‘algemeen geaccepteerde arbeid’. De uitzendkracht heeft dan geen recht op een ZW-uitkering als hij geschikt is voor ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ en daarmee minimaal 65% van het oorspronkelijke loon kan verdienen. Het gaat erom of je het werk kunt doen, niet of je het kunt krijgen
- het UWV en de uitzendbranche werken samen in het convenant ‘Beter aan het werk’ om langdurig ziekteverzuim van uitzendkrachten te beperken en plaatsing in passende arbeid te versnellen
- proefplaatsing mag tot zes maanden duren en er hoeft geen loon te worden betaald
- scherpere re-integratie- en sollicitatieverplichtingen
- in de praktijk vormen de afspraken een volledige keten in de verzuimbegeleiding: van ziek naar werk
- eigenrisicodragende uitzendbureaus hebben een samenwerking met verzekeraars

Vanaf 2014:
- de arbeidsverledeneis verdwijnt. Werknemers met een tijdelijk contract houden recht op een ziektewetuitkering. Deze is gerelateerd aan het laatst verdiende loon in de referteperiode
- er komt een premiedifferentiatie. Voor werkgevers met meer dan 100 werknemers wordt de premie individueel bepaald: hoe hoger het aantal zieken, hoe hoger de premies. Voor werkgevers tot 10 werknemers blijft de premie sectoraal bepaald
- werkgevers tussen de 10 en 100 werknemers betalen een premie die deels individueel en deels sectoraal wordt bepaald

Vanaf 2016:
- werkgevers kunnen voor de WGA publiek verzekerd blijven bij het UWV of eigenrisicodrager worden, waarbij ze een private verzekering kunnen afsluiten
- eigenrisicodragers zijn verantwoordelijk voor het gehele verzuimproces, inclusief re-integratie. Door zelf regie te voeren, kunnen werkgevers verzuimkosten en daarmee WGA-instroom indammen
- het hybride stelsel vereist gedegen voorbereiding. Brancheverenigingen ABU en NBBU bieden hierover informatie voor hun leden. Ook het inschakelen van externe deskundigen kan bij deze overgang verstandig zijn

Bron: Stichting Arbo FlexbrancheGeef een reactie