Home >> Payroll Nieuws >> Uitzender draait op voor zieke uitzendkrachtUitzender draait op voor zieke uitzendkracht

Vanaf 1 januari 2014 gaan werkgevers extra betalen voor flexwerkers die ziek zijn als hun tijdelijke contract afloopt. Uitstromen naar de Ziektewet gaat dus geld kosten. Volgens het NOS-journaal moeten werkgevers zelfs extra premie ophoesten als uitzendkrachten ziek vertrekken, maar dat is niet het geval.

Sinds 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetter (BeZaVa) al van kracht. Wie vanaf 2012 flexwerkers in dienst had waaraan een ziektewetuitkering is uitbetaald na het einde van het dienstverband, wordt vanaf 2014 doorbelast met een nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Hogere premie bij uitstroom naar Ziektewet
Werkgevers die veel tijdelijke krachten in de Ziektewet laten verdwijnen, gaan dat dus merken aan de hogere Whk-premie die zij moeten betalen. Maar zo erg als het NOS-journaal meldde is het ook niet.

De verwarring is ontstaan door het NOS-journaal bij bedrijven die uitzendkrachten inhuren. Volgens de uitzendbranche is door de uitzending ‘de suggestie ontstaan dat inleners met de ingang van de vernieuwingen van de Ziektewet verantwoordelijk worden voor de kosten van ziekte- en arbeidsongeschiktheid. Maar het tegendeel is het geval’.

Risico zieke uitzendkracht ligt bij uitzendbureau
Wanneer een bedrijf zelf tijdelijke werkkrachten in dienst heeft (dus niet via een uitzendbureau), zijn werkgevers boven de € 300.000,- loonsom verantwoordelijk voor hun eigen zieke medewerkers met tijdelijke contracten, ook als die werknemers na afloop van het contact ziek blijven. Zij moeten dan rekenen op 2 jaar loon doorbetalen en hogere werkgeverspremies.

Uitzendorganisaties dragen het risico voor hun uitzendkrachten zelf. Overigens zullen de kosten pas op lange termijn ontstaan, maar de uitzendsector gaat er toch alles aan doen om het risico te beperken door het nemen van preventieve maatregelen tegen ziekte. En dat is ook precies wat de wet beoogt.Geef een reactie