Home >> Subsidies personeel aannemen >> Premiekorting jongere werknemer

Premiekorting jongere werknemer

Goed nieuws voor alle werkgevers die jonge medewerkers in dienst willen nemen. De regering is van plan om het aannemen van jonge medewerkers te bevorderen door hier een flink bedrag aan subsidie voor te geven. De regering heeft deze regeling bedacht om zo banen te scheppen voor jongere werknemers.

In de derde nota van wijziging in het Belastingplan 2014 wordt de Wet financiering sociale verzekering uitgebreid met een premiekorting voor jongere werknemers.
Deze regeling geldt voor jongeren van 18 tot 27 jaar die daarvoor een WW- of een bijstandsuitkering ontvangen. De regeling is van tijdelijke aard en gericht op nieuwe banen in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. De werkgever ontvangt zolang de betreffende jongere in dienst is twee jaar premiekorting, dus uiterlijk tot en met 31 december 2017. De jongere werknemer dient gedurende een half jaar of langer minimaal 32 uur per week werkzaamheden te verrichten.

Wanneer gaat de Premiekorting jongere werknemer in?
De regeling Premiekorting jongere werknemer gaat in per 1 juli 2014 en geldt voor indiensttredingen vanaf 1 januari 2014.

Hoeveel bedraagt de Premiekorting jongere werknemer?
De premiekorting jongere werknemer bedraagt € 3.500 op jaarbasis en bedraagt voor 2014 de helft van dit jaarbedrag.

Administratieve verplichtingen
Voor het toepassen van de Premiekorting jongere werknemer gelden een aantal administratieve verplichtingen voor de werkgever, namelijk:
- De werkgever moet een doelgroepverklaring van het UWV of gemeenten bewaren in de administratie om bij controle door de Belastingdienst recht op premiekorting aan te kunnen tonen. Dit is vergelijkbaar met de Premiekorting voor oudere werknemers, ook wel Mobiliteitsbonus genoemd.
- De werkgever zal een schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling in de loonadministratie moeten bewaren.
- De werkgever of diens softwareleverancier moeten zorgen voor aanpassing van de software om de nieuwe Premiekorting jongere werknemers in de loonafgifte toe te kunnen passen.

Wat als de jongere werknemer die ik aan wil nemen geen uitkering heeft gehad?Wanneer u als werkgever een jongere werknemer wilt aannemen die géén uitkering heeft (gehad), kunt u gebruik maken van de Jongerenvoucher. Jongeren zijn immers zeer gewild op de arbeidsmarkt en de beloning is aanzienlijk. Bij het aanbieden van een halfjaarcontract krijgt u €2.500,00 en bij het aanbieden van een jaarcontract krijgt u €5.000,00.
Per gemeente zijn er andere afspraken over het verkrijgen van de Jongerenvoucher. Bij sommige gemeenten kan zelfs een universitair geschoolde medewerker die geen recht op een uitkering heeft (of nu nog elders werkt) deze subsidie krijgen en bij sommige gemeenten maken ze helemaal geen gebruik van de Jongerenvoucher.