Home >> Payroll Nieuws >> Sociaal akoord positief voor uitzendbureausSociaal akoord positief voor uitzendbureaus

Met spanning keek ik, en met mij veel collega-payrollondernemers, afgelopen week naar de uitkomsten van het sociaal akkoord. Na het lezen van het 42 pagina’s tellende document was ik alleen niet veel wijzer. Er staan nogal wat zaken in die meer vragen oproepen dan beantwoorden.

Voor uitzendbureaus en payrollbureaus is het natuurlijk vooral de vraag hoe zeer flexwerk vaster wordt en in welke mate vastwerk flexibeler wordt. De flexibiliteit is namelijk één van de belangrijke pijlers onder de dienstverlening die een uitzendbureau en een payrollbureau kan bieden.

Het meest positieve nieuws voor alle uitzend -en payrollbureaus is dat reguliere werkgevers maximaal 2 jaar contracten voor bepaalde tijd kunnen geven. Momenteel is dat 3 jaar. Dit gaat ongetwijfeld een grote groep werkgevers over de streep trekken om aan payrollen te denken.

Wat verder redelijk positief lijkt uit te vallen is de flexibilisering van het vaste contract. De ontslagbescherming voor de medewerker met een vast contract blijft voor het grootste gedeelte overeind. Zeker voor medewerkers die nog niet erg veel verdienen, aangezien de ontslagvergoeding op €75.000 gemaximeerd wordt. Hoe het ontslagrecht exact uit gaat pakken is echter nog redelijk onduidelijk. Hiervoor wordt het echt nog even wachten op de daadwerkelijke wetgeving.

Impact sociaal akkoord op uitzendCao’s

Uiteraard moeten ook de uitzend – en payrollbureaus inleveren qua flexibiliteit. Voor payrollbureaus vervallen de bijzondere beleidsregels van het UWV. Voor uitzendbureaus die onder de NBBU vallen, zal op den duur de volledig flexibele periode (het uitzendbeding) van 130 weken ingekort worden naar 78 weken. Uitzendbureaus die onder de ABU vallen, werkten al met een periode van 78 weken voor het uitzendbeding (fase A). Voor de ABU zal vooral de flexibiliteit in fase B iets af gaan nemen, doordat i.p.v. 8 nu nog maar 6 contracten voor bepaalde tijd met een maximum van 2 jaar gegeven kunnen worden. Qua fasensysteem zullen beide Cao’s dus gelijk worden getrokken.

Al met al ben ik redelijk content met het sociaal akkoord. Jammer dat er niet iets meer aan de verkorting van de WW-duur gedaan is. Maar ik denk dat veel collega-payrollondernemers met mij toch redelijk gelukkig zijn dat ze payrolling verder willen professionaliseren en niet in willen dammen.

Met spanning keek ik, en met mij veel collega-payrollondernemers, afgelopen week naar de uitkomsten van het sociaal akkoord. Na het lezen van het 42 pagina’s tellende document was ik alleen niet veel wijzer. Er staan nogal wat zaken in die meer vragen oproepen dan beantwoorden.

Voor uitzendbureaus en payrollbureaus is het natuurlijk vooral de vraag hoe zeer flexwerk vaster wordt en in welke mate vastwerk flexibeler wordt. De flexibiliteit is namelijk één van de belangrijke pijlers onder de dienstverlening die een uitzendbureau en een payrollbureau kan bieden.

Het meest positieve nieuws voor alle uitzend -en payrollbureaus is dat reguliere werkgevers maximaal 2 jaar contracten voor bepaalde tijd kunnen geven. Momenteel is dat 3 jaar. Dit gaat ongetwijfeld een grote groep werkgevers over de streep trekken om aan payrollen te denken.

Wat verder redelijk positief lijkt uit te vallen is de flexibilisering van het vaste contract. De ontslagbescherming voor de medewerker met een vast contract blijft voor het grootste gedeelte overeind. Zeker voor medewerkers die nog niet erg veel verdienen, aangezien de ontslagvergoeding op €75.000 gemaximeerd wordt. Hoe het ontslagrecht exact uit gaat pakken is echter nog redelijk onduidelijk. Hiervoor wordt het echt nog even wachten op de daadwerkelijke wetgeving.

Uiteraard moeten ook de uitzend – en payrollbureaus inleveren qua flexibiliteit. Voor payrollbureaus vervallen de bijzondere beleidsregels van het UWV. Voor uitzendbureaus die onder de NBBU vallen, zal op den duur de volledig flexibele periode (het uitzendbeding) van 130 weken ingekort worden naar 78 weken. Uitzendbureaus die onder de ABU vallen, werkten al met een periode van 78 weken voor het uitzendbeding (fase A). Voor de ABU zal vooral de flexibiliteit in fase B iets af gaan nemen, doordat i.p.v. 8 nu nog maar 6 contracten voor bepaalde tijd met een maximum van 2 jaar gegeven kunnen worden. Qua fasensysteem zullen beide Cao’s dus gelijk worden getrokken.

Al met al ben ik redelijk content met het sociaal akkoord. Jammer dat er niet iets meer aan de verkorting van de WW-duur gedaan is. Maar ik denk dat veel collega-payrollondernemers samen met mij toch redelijk gelukkig zijn dat ze payrolling verder willen professionaliseren en niet in willen dammen.Geef een reactie