Home >> Payroll Nieuws >> Sectorplan uitzendbrancheSectorplan uitzendbranche

Het kabinet heeft twee keer 300 miljoen beschikbaar gesteld voor de financiering van sectorplannen. De plannen waarvoor de gelden beschikbaar worden gesteld moeten voldoen aan minsten twee van de zeven gesteld thema’s, welke bestaan uit:
1. Arbeidsinstroom en begeleiding jongeren
2. Behoud oudere vakkrachten
3. Arbeidsinstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
4. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid
5. Scholing
6. Van-werk-naar-werk van met ontslag bedreigden (sectoraal in intersectoraal)
7. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Het bestuur van STOOF (Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche) zegt te voldoen aan zeker 4 thema’s en heeft ingestemd om 1,5 miljoen in te zetten voor het indienen van een sectorplan waardoor de middelen verdubbeld worden naar 3 miljoen. 2 miljoen is bedoeld voor recent werkloos geworden flexkrachten en 1 miljoen t.b.v. het opleiden van flexkrachten voor de techniek.

Bron: STOOFGeef een reactie