Home >> Payroll Nieuws >> Scholingsfondsen onbenutScholingsfondsen onbenut

In het financieel dagblad schreven hoogleraren Wim Groot en Henriëtte Maassen – van den Brink afgelopen week over het onbenutte geld dat in de diverse scholingsfondsen blijft liggen.

De auteurs geven hiervoor 2 hoofdredenen aan:

Scholing wordt enkel aangeboden aan werknemers. Werklozen die vaak jarenlang bijgedragen hebben aan scholingsfondsen, krijgen zodra ze werkloos raken geen opleiding meer aangeboden.

Scholingsfondsen worden per branche georganiseerd. Het voorbeeld dat in het FD aangehaald wordt is van de bankensector. Het heeft weinig zin om als ex-bankmedewerker extra opleiding te krijgen indien alle banken een vacaturestop hebben.

Scholingsfondsen payrollsector

In de uitzendbranche en payrollbranche wordt 1,02% van de brutoloonsom afgedragen aan de stichting opleiding & ontwikkeling flexbranche (Stoof). Met behulp van deze tegoeden kunnen flexkrachten een opleiding krijgen. Stoof is een goed voorbeeld van een sectoroverstijgend scholingsfonds, doordat flexkrachten in diverse sectoren werkzaam zijn.  

In tijden van een ruime arbeidsmarkt (zoals nu) zal echter weinig geld worden besteed aan het opleiden van werklozen om deze naar een passende baan te kunnen helpen. Met het grote aanbod aan beschikbaar personeel is het voor de uitzendbureaus immers eenvoudiger om personeel aan te nemen dat al over de kwalificaties beschikt dan om een werkloze op te leiden.

Bron: Financieel dagblad 04-04-2013

NB: Wij zien dat inleners maar zelden op de hoogte zijn van de mogelijkheden tot scholing. Leent u uitzendkrachten of payrollkrachten in? In overleg/ in de onderhandeling met een payrollbureau is vaak veel mogelijk. Payrollbureaus mogen er i.p.v. de afdracht aan het Stoof voor kiezen om de gelden zelf te investeren in scholing. Hiermee kunnen de payrollbureaus voor u als inlener een maatwerk oplossing bieden. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, vraag dan een vrijblijvend payrolladvies aan.

Ben je als medewerker op basis van payrolling aan het werk, en wordt je geen scholing aangeboden? Neem dan eens contact op, wij gaan graag met je opdrachtgever voor je in gesprek.Geef een reactie