Home >> Proefplaatsing medewerker

Proefplaatsing medewerker

De subsidie waar waarschijnlijk het meeste misbruik van gemaakt wordt door werkgevers is de proefplaatsing. De proefplaatsing mag gebruikt worden om als werkgever een periode de kat uit de boom te kijken.

Tijdens de proefplaatsingsperiode krijgt de medewerker geen loon van de werkgever. De enige kosten die de werkgever hoeft te maken is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor de medewerker. De medewerker krijgt tijdens deze periode zijn/haar uitkering doorbetaald.

Afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt, en het humeur van de werkcoach van de betrokken medewerker, kan de proefplaatsing van 1 week tot maximaal 6 maanden duren. Bij een medewerker die een WW-uitkering krijgt, is de maximale duur 2 maanden. De medewerker moet minimaal 3 maanden in de WW zitten alvorens er sprake kan zijn van een proefplaatsing. Doordat de proefplaatsing werkgevers op korte termijn veel voordeel biedt, is er in het verleden veel misbruik van deze regeling gemaakt. Werkcoaches dienen dan ook een inschatting te maken in hoeverre een proefplaatsing wenselijk is.

Tijdens de proefplaatsing kan de werkgever op elk moment besluiten om te stoppen. De werkgever gaat geen verplichting aan. Voor het aangaan van de proefplaatsing geeft hij enkel aan dat er de ambitie is om de medewerker in dienst te nemen als de proefplaatsing succesvol is. Na de proefplaatsing moet het opvolgende arbeidscontract aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Minimaal het gemiddelde aantal uren per week omvatten als de werkduur tijdens de proefplaatsing
  • Contractsduur voor minimaal 6 maanden

Proefplaatsing en payroll
Ook als u uw medewerkers via payroll laat verlonen, kunt u gebruik maken van de proefplaatsing. De payrollorganisatie zal u tijdens de proefplaatsing enkel een klein bedrag in rekening brengen voor de aansprakelijkheidsverzekering. Na een succesvolle proefplaatsing kan de payrollorganisatie de medewerker een bepaalde tijdscontract geven. U heeft dan als inlener echter niet meer de flexibiliteit van het uitzendbeding.