Home >> Payroll Nieuws >> Per 1 januari 2014 subsidieregeling Praktijkleren in plaats van Wet Vermindering Afdracht OnderwijsPer 1 januari 2014 subsidieregeling Praktijkleren in plaats van Wet Vermindering Afdracht Onderwijs

Per 1 januari 2014 is de Wet Vermindering Afdracht (WVA) verdwenen voor het onderwijs. In plaats daarvan is de subsidieregeling Praktijkleren gekomen. Met deze regeling krijgt u als werkgever een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

De regeling is niet direct toepasbaar door uitzendondernemingen, omdat zij zelf (vaak) geen leerbedrijf zijn. Uitzendondernemingen kunnen door hun inleners wel gemachtigd worden, zodat de uitzendondernemingen de regeling aan kunnen vragen voor het Erkend Leerbedrijf. Uitzendondernemingen kunnen tevens de administratie voeren en zij kunnen middels een overeenkomst met de opdrachtgever afspraken maken over de verdeling van de subsidie.Geef een reactie