Home >> Wat is payrollen

Wat is payrollen

Wat is payrollen? Een constructie waarbij een bedrijf (de inlener) het werkgeverschap van zijn personeel uitbesteedt. Het personeel komt in dienst van het payrollbureau. Doordat  het payrollbureau juridisch werkgever wordt, komen alle verplichtingen qua administratieve lasten, afdrachten van sociale lasten, verzuimbegeleiding en ontslagbescherming bij de payroller te liggen. De medewerkers worden vervolgens exclusief ter beschikking gesteld aan de inlener. De inlener wordt hiervoor op basis van gewerkte uren gefactureerd.

De inlener ontdoet zich hiermee van een groot gedeelte van de rompslomp die normaal gesproken bij het werkgeverschap komt kijken.  Als je een payroller vraagt: ‘Wat is payrollen’, zal hij dan ook vaak antwoorden: ‘Wel de lusten van personeel, niet de lasten’.

Populariteit van payrollen

Sinds in 1998 de eerste payrollbedrijven opgericht werden is payrollen in Nederland hard gegroeid. Vooral de laatste jaren is het aantal medewerkers in de branche gegroeid en weet bijna elke werkgever inmiddels wat payrollen is. Een groot gedeelte van deze populariteit wordt veroorzaakt door de hoge mate van ontslagbescherming die werknemers in Nederland opbouwen. Hierdoor zitten werkgevers die zelf personeel aannemen al na 3 contracten voor bepaalde tijd, vast aan een medewerker. In de ogen van veel werkgevers is de ontslagbescherming voor werknemers te groot. Dit komt vooral doordat werkgevers veel meer ontslagbescherming moeten geven aan de werknemer, dan dat zij aan zekerheden van de werknemer terugkrijgen.

In 2011 waren nog 144.000 werknemers werkzaam op basis van een payrollcontract. In 2012 liep dit op naar 180.000 en de verwachting is dat in 2015 het aantal payrollmedewerkers op zal lopen naar 218.000. In verhouding tot het aantal ZZP-ers is dit aantal echter nog gering, er werken momenteel 760.000 mensen als ZZP-er.

Wat is het voordeel van payrollen?

De voordelen van payrollen zijn op te delen in 3 categorieën:

1. Flexibiliteit van payrollen:

De grootste payroll CAO’s (ABU en NBBU) bieden minimaal 3,5 jaar verloning op basis van (zeer) flexibele contracten. Als de payroller de NBBU CAO hanteert mag u de medewerker 130 gewerkte weken (minimaal 2,5 jaar) volledig flexibel inhuren. Vervolgens mag de werknemer nog 4 maal een payrollcontract voor bepaalde tijd gegeven worden met het maximum van 1 jaar. In totaal dus minimaal 3,5 jaar.

T.o.v. medewerkers zelf in loondienst nemen biedt dit niet alleen een half jaar langere flexibiliteit, maar vooral meer flexibliteit gedurende de periode. Als u de medewerker zelf in loondienst neemt, zit u bij een jaarcontract na een maand proeftijd nog 11 maanden vast aan het aantal uren in het contract.

Raakt de medewerker ziek, of bevalt de medewerker niet meer goed, dan kunt u haast niet van de medewerker af. Bij payrollen kan gedurende de eerste 130 (NBBU) of 78 (ABU) gewerkte weken, dagelijks het werk opgezegd worden.

2. Loonadministratie verdwijnt

Bij payrollen verdwijnt nagenoeg de gehele loonadministratie. Het enige dat u als werkgever daarvoor nog hoeft te doen is de uren in de online inlogomgeving van het payrollbureau in te vullen. Periodiek (bijvoorbeeld eens in de 4 weken) ontvangt u dan van de payroller een factuur met daarop het aantal gewerkte uren p.p. maal het uurtarief. Dit is uw gehele loonadministratie.

Vaak wordt gezegd dat bij het in dienst nemen van personeel de administratie verdrievoudigd. Het is echter niet alleen de administratie, maar het is vooral de benodigde kennis van fiscale en arbeidsrechtelijke zaken die het voor kleine ondernemers lastig maken om zelf personeel aan te nemen. Naast de boekhouding wordt meestal de loonadministratie dan ook uitbesteedt aan de accountant.

Niet alle administratie is echter uit te besteden aan de accountant. Neem bijvoorbeeld de ziekteverzuimbegeleiding volgens de wet verbetering poortwachter. De wet verbetering poortwachter schrijft werkgevers de stappen voor die ondernomen dienen te worden in het geval van ziekteverzuim. Dit levert niet alleen erg veel administratie maar ook veel risico op.

3. Ziekterisico verdwijnt

Het risico op ziekte wordt door werkgevers ontzettend onderschat. Bij een contract voor onbepaalde tijd is de werkgever verplicht om 2 jaar lang 70% van het laatstverdiende loon door te betalen, waarvan het eerste jaar minimaal het minimumloon (bron uwv). Dit levert u als werkgever al snel een stroppenpot van minimaal €35.000 op.

Vooral voor veel kleine werkgevers is dit niet te behappen. Naast het grote financiële risico moet u immers vervanging regelen voor deze medewerker en alle administratie doorlopen van de wet verbetering poortwachter. Een van de meest tijdrovende aspecten hiervan is dat u als werkgever actief op zoek moet gaan naar een vervangende werkplek indien uw medewerker zijn huidige baan niet meer op kan pakken.

Bij payrollen ligt de verantwoordelijkheid voor ziekte bij het payrollbureau. Aangezien zij verantwoordelijk zijn, zullen zij ook de verzuimbegeleiding op zich nemen. Als werkgever heeft u dus geen financieel risico meer en ook geen administratief risico.

Wat is het nadeel van payrollen

Imago
Elk voordeel heeft ook bij payrollen zijn nadeel. De vergrote flexibiliteit (lees: minder ontslagbescherming voor het personeel) tijdens de eerste 3,5 jaar van het arbeidscontract, zorgt er voor dat veel werknemers liever direct in loondienst komen bij de inlener dan op payrollbasis te werken. Dit kan een negatieve invloed hebben op de mogelijkheid voor de inlener  om toptalent aan te trekken. Een payrollcontract heeft voor de werknemer echter vaak ook veel voordelen, het is dan gedeeltelijk ook  een imagoprobleem.

Kosten
Afhankelijk van het gekozen payrollbureau en de onderhandelde payrolltarieven kunnen de kosten t.o.v. zelf de verloning doen met 2% tot 20% toenemen. In alle gevallen zijn de kosten van payrollen lager dan het inhuren van uitzendkrachten, en nagenoeg altijd goedkoper dan het inhuren van ZZP-ers.