Home >> Payroll Nieuws

Payroll Nieuws

Payroll nieuws. Blijf op de hoogte van de laatste regelgeving en nieuws omtrent payrollen. – De Payrollmakelaar.

Per 1 januari 2014 subsidieregeling Praktijkleren in plaats van Wet Vermindering Afdracht Onderwijs

Per 1 januari 2014 is de Wet Vermindering Afdracht (WVA) verdwenen voor het onderwijs. In plaats daarvan is de subsidieregeling Praktijkleren gekomen. Met deze regeling krijgt u als werkgever een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch… Lees meer…

Werkloosheid daalt opnieuw

De werkloosheid is in de maand november gedaald met 21.000. Op dit moment hebben 653.000 mensen geen baan, dat is 8,2 procent van de beroepsbevolking. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds de zomer loopt de werkloosheid sterk terug. Volgens het CBS daalt het aantal werklozen vooral omdat… Lees meer…

Uitzender draait op voor zieke uitzendkracht

Vanaf 1 januari 2014 gaan werkgevers extra betalen voor flexwerkers die ziek zijn als hun tijdelijke contract afloopt. Uitstromen naar de Ziektewet gaat dus geld kosten. Volgens het NOS-journaal moeten werkgevers zelfs extra premie ophoesten als uitzendkrachten ziek vertrekken, maar dat is niet het geval. Sinds 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en… Lees meer…

Werkloosheid onder ouderen ernstiger dan onder jongeren

AMSTERDAM - Nederlanders zien werkloosheid onder ouderen als een groot probleem omdat zij lastig nog aan het werk komen. Terwijl jongeren procentueel gezien vaker werkloos zijn, vindt negen op de tien mensen dat werkloosheid onder ouderen een ernstiger probleem is. Ruim 95 procent van de mensen vindt werkloosheid onder vijftigplussers erger dan onder jongeren, blijkt uit een… Lees meer…

Oudere werknemers halen grote voordelen uit ervaring en kennis

Het brein van oudere werknemers werkt misschien trager, maar dat nadeel wordt meer dan goedgemaakt door hun ervaring. dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Californa naar de financiële beslissingen van verschillende generaties proefpersonen. De onderzoekers stelden vast dat oudere werknemers op de vier cruciale pijlers van het beslissingsproces… Lees meer…

CAO’s 2014: loon op peil houden

Een maximale looneis van 3% die de koopkracht zoveel mogelijk in stand houdt. En veel aandacht voor vakmanschap, onzeker werk en naleving van afspraken, zoals gelijk loon voor gelijk werk. Dat is de kern van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV voor 2014. Het gaat om een concept dat de komende maanden wordt besproken met de… Lees meer…

CAO voor uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor uitzendkrachten 2012 – 2017 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze CAO. De algemeenverbindendverklaring is geldig voor een periode van twee jaar vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant. Deze wordt vandaag,… Lees meer…

Financiële bijdrage overheid aan sectorplannen

Wanneer u als werkgever een plan maakt om mensen aan het werk te krijgen en houden kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de overheid. U maakt dan gezamenlijk met de overheid een sectorplan. Bijvoorbeeld over instroom en begeleiding van jongeren, het behoud van oudere vakkrachten, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid, en scholing…. Lees meer…

Sectorplan uitzendbranche

Het kabinet heeft twee keer 300 miljoen beschikbaar gesteld voor de financiering van sectorplannen. De plannen waarvoor de gelden beschikbaar worden gesteld moeten voldoen aan minsten twee van de zeven gesteld thema’s, welke bestaan uit: 1. Arbeidsinstroom en begeleiding jongeren 2. Behoud oudere vakkrachten 3. Arbeidsinstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 4…. Lees meer…

Hoog tijd voor wettelijke status payrollwerknemer

Advocaat B.M.W. Hunnekens schreef vandaag, 9 september, in het Financieel Dagblad dat het hoog tijd wordt dat de payrollwerknemer een wettelijke status krijgt, zoals bijvoorbeeld de uitzendkracht die ook heeft. Uit het feit dat ruim 2% van alle banen in Nederland (circa 200.000 arbeidsplaatsen) wordt bevolkt door payrollwerknemers blijkt dat er in Nederland behoeft is… Lees meer…