Home >> Payroll Nieuws >> Oudere werknemers halen grote voordelen uit ervaring en kennisOudere werknemers halen grote voordelen uit ervaring en kennis

Het brein van oudere werknemers werkt misschien trager, maar dat nadeel wordt meer dan goedgemaakt door hun ervaring. dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Californa naar de financiële beslissingen van verschillende generaties proefpersonen.
De onderzoekers stelden vast dat oudere werknemers op de vier cruciale pijlers van het beslissingsproces minstens even goede en vaak ook betere prestaties lieten zien dan hun jongere collega’s. Ervaring en kennis die gedurende een heel leven zijn opgedaan, wegen volgens de onderzoekers duidelijk op tegen de afnemend capaciteit om nieuwe informatie te verwerken.

 “Er kunnen twee verschillende types van intelligentie worden onderscheiden,” merkt de onderzoeksleider Ye Li, professor management aan de University of Californa, op. “Enerzijds is er de fluide intelligentie, die zich weerspiegelt in het vermogen om informatie te verwerken en op te slaan. Anderzijds is er echter ook sprake van een gekristalliseerde intelligentie, die is gebouwd op ervaring en geaccumuleerde kennis. Eerder onderzoek heeft weliswaar uitgewezen dat de fluide intelligentie met het ouder worden achteruit gaat, maar uit de studie kon onmogelijk worden afgeleid of dat verlies ook een impact heeft op het beslissingsvermogen van het individu.”

Uit het onderzoek van de University of California bleek dat de oudere respondenten in vergelijking met hun jongere collega’s betere resultaten lieten zien bij het inschatten van de waard van beloningen en ook van een superieure kennis over financiële onderwerpen en de schuldenproblematiek getuigden. De wetenschappers wijzen erop dat hun studie belangrijke implicaties heeft, aangezien het aandeel van de oudere werknemers op de werkvloer blijft toenemen. Ook geeft Ye Li aan dat ouderen met behulp van technologische ondersteuning, zoals rekenmachines, bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen in staat zijn om het verlies aan fluide intelligentie te compenseren.

Nog een voordeel van het aannemen van oudere werknemers is de Mobiliteitsbonus voor oudere werknemers. De Mobiliteitsbonus is één van de subsidies die het eenvoudigst te regelen is en het meest oplevert. Op onze website vindt u meer informatie over de Mobiliteitsbonus voor oudere werknemers.Geef een reactie