Home >> Jongerenvoucher

Jongerenvoucher

jongerenvoucher

Een van de onbekendste subsidies voor het aannemen van personeel is de jongerenvoucher. Onbekend doordat het UWV deze subsidie niet uitreikt. De gemeentes reiken de jongerenvoucher uit, maar niet elke gemeente doet mee aan deze regeling.

Als de gemeente waar de jongere die u aan wilt nemen woont wel de jongerenvoucher aanbiedt is het echter zeker de moeite waard. Jongeren zijn immers zeer gewild op de arbeidsmarkt en de beloning is aanzienlijk. Bij het aanbieden van een halfjaarcontract krijgt u €2.500,00 en bij het aanbieden van een jaarcontract krijgt u €5.000,00.

De jongerenvoucher is een typisch voorbeeld van een subsidie die door werkgevers over het hoofd wordt gezien omdat ze denken dat alleen op medewerkers waar iets mis mee is subsidie te krijgen is. De jongerenvoucher is echter zo eenvoudig te verkrijgen dat u zelfs voor het aannemen van een universitair geschoolde medewerker die geen recht op een uitkering heeft (of nu nog elders werkt) een subsidie krijgt.

Er zijn slechts enkele voorwaarden:
- Voor het verzilveren van de jongerenvoucher t.w.v. € 5.000,- moet de jongere minimaal een jaarcontract, voor tenminste 32 uur per week aangeboden krijgen.
- Voor het verzilveren van de jongerenvoucher t.w.v. € 2.500,- moet de jongere minimaal een halfjaarcontract, voor tenminste 32 uur per week aangeboden krijgen.
- Deze ingevulde jongerenvoucher moet samen met het getekende arbeidscontract en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de werknemer teruggestuurd worden naar de desbetreffende gemeente. De werkgever ontvangt daarop een beschikking op de aanvraag (jongerenvoucher).
- Er mag in uw bedrijf geen sprake zijn van verdringing, zoals ontslag van zittend personeel ten behoeve van deze nieuwe aanstelling.

Hoe werkt deze subsidie in combinatie met payrollen? Simpel. De payroller vraagt voor u deze jongerenvoucher aan. Het enige waar u wel rekening mee dient te houden is dat de werknemer voor de afgesproken periode geen flexibel contract krijgt aangeboden door het payrollbureau, maar een bepaalde tijdscontract. En u bent als inlener dan ook gedurende deze periode verplicht om de medewerker minimaal 32 uur werk te geven.

Voor uitzendbureaus is de jongerenvoucher ook een uitkomst. Voor ons zusterbedrijf, 4 Minutes, hebben wij bijvoorbeeld afgelopen half jaar 4 medewerkers op basis van een jongerenvoucher laten werken. Voor de inlener een mooie  extra subsidie, en voor ons de zekerheid van het plaatsen van een medewerker voor een langere periode.

jongerenvoucher jongerenvoucher