Home >> Payroll Nieuws >> Het kabinet komt met een investeringspakketHet kabinet komt met een investeringspakket

Het kabinet komt op Prinsjesdag (17 september 2013) met een investeringspakket in de strijd tegen de oplopende werkloosheid. Vicepremier en de minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, zei dat in reactie op de werkloosheidscijfers van het CBS en CPB.

Asscher is in afwachting van de eerste banenplannen vanuit verschillende economische sectoren, waarvoor hij een potje heeft van 600 miljoen euro om de plannen te financieren. Asscher zei te hopen op een snel plan vanuit de bouwsector.

Het kabinet wil volgens hem mensen zoveel mogelijk aan het werk houden, overbrengen naar een andere baan en daarnaast de hoge jeugdwerkloosheid aanpakken door nieuwe banen te creëren voor jongeren.

,,De harde klap van de recessie houdt aan. Gelukkig laat het CPB ook zien dat er dit en volgend jaar herstel aankomt. Maar het is een hard gelag voor mensen die hun baan kwijtraken. Werk moet de belangrijkste prioriteit zijn voor Nederland en voor het kabinet. Dat moeten we terugzien in de begroting, met een investeringspakket”, aldus Asscher.

Hij hoopt erop dat Nederland kan aansluiten bij het voorspoedige economisch herstel in Duitsland. ,,We weten dat Nederland daarvan uiteindelijk meeprofiteert via de export, maar we weten ook dat het nog wel even duurt.”

Asscher erkent dat de bezuinigingen met een hoogte van 6 miljard euro een ,,dempend effect” kunnen hebben op de economische groei volgend jaar. Toch denkt hij dat de Nederlandse economie volgend jaar kan groeien, als het kabinet bij het op orde brengen van het begrotingstekort de juiste balans weet te vinden. ,,Dat betekent zo min mogelijk lastenverzwaringen en waar dat onvermijdelijk is, doen we dat op een manier die de economie heel laat, die werkgelegenheid behoudt en economische groei mogelijk maakt.”

Asscher noemde de aantrekkende vraag naar uitzendkrachten en de groeiende orderportefeuilles bij Nederlandse bedrijven lichtpunten in de ramingen.

Bron: www.nu.nl, augustus 2013Geef een reactie