Home >> Payroll Nieuws >> CAO’s 2014: loon op peil houdenCAO’s 2014: loon op peil houden

Een maximale looneis van 3% die de koopkracht zoveel mogelijk in stand houdt. En veel aandacht voor vakmanschap, onzeker werk en naleving van afspraken, zoals gelijk loon voor gelijk werk. Dat is de kern van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV voor 2014. Het gaat om een concept dat de komende maanden wordt besproken met de leden.

Mariëtte Patijn, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV: ‘Met een inflatie van 2,75 procent en jaren koopkrachtverlies voor mensen, is 3% een hele verantwoorde maximale looneis. Zo kunnen bouwvakkers, metaalwerkers en verpleegkundigen weer even adem halen en vertrouwen krijgen. Koopkracht, kwaliteit van werk, en banen, daar gaat het om.’

De FNV zal ook de mogelijkheid benutten de maximale looneis nivellerend in te zetten, en kiest dan voor centen in plaats van procenten. Als iedereen er bijvoorbeeld 300 euro bijkrijgt, is de loonsverhoging voor mensen met weinig loon percentueel hoger.

Kwaliteit van het werk
De kwaliteit van het werk staat in veel sectoren onder druk door aanbestedingen, voortdurende reorganisaties en kostenverlagingen. Daarbij hebben mensen het gevoel dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen, doordat ze met steeds meer regels geconfronteerd worden.

Werkgevers stellen kosten centraal. Dit gaat ten koste van de kwaliteit, de vaktrots en de zeggenschap van werknemers over het eigen werk. De FNV wil meer aandacht voor vakmanschap, meer doorstroming naar normale vaste banen en tegengaan van schijnconstructies.

Werkgelegenheid
Werkgelegenheid is van groot belang. De FNV wil dat iedereen kan werken, ook mensen die aangewezen zijn op beschermd werk. Wie werkloos dreigt te worden, moet geholpen worden naar ander werk, dat dan ook gewoon goed werk moet zijn met normale arbeidscontracten. De FNV investeert in werkgelegenheid door het afspreken van sectorplannen. Daarin wil de bond bijvoorbeeld afspraken maken waarbij ouderen (deels) plaatsmaken voor jongeren.

Naleving cao-afspraken
Naleving van afspraken wordt steeds belangrijker. Als de FNV iets afspreekt, wil ze ook dat werkgevers zich daaraan houden en geen oneigenlijke constructies verzinnen om er onderuit te komen. Een groot probleem is hierbij dat werkgevers goedkope arbeidskrachten uit de EU werven, en daarbij de cao ontduiken. Het FNV-uitgangspunt ‘gelijk loon voor gelijk werk’ wordt daarbij geschonden. Dat leidt tot een oneerlijke arbeidsmarkt waarin verdringing aan de orde van de dag is. De FNV gaat deze ontwikkelingen bestrijden en werkt aan het opzetten van een bureau naleving.

Gelijk werk, gelijk loon
Voor 2014 stelt de FNV een maximale looneis van 3%. Daarbij wil ze in zoveel mogelijk cao’s vastleggen dat gelijk werk ook gelijk loon betekent, ongeacht de contractvorm. Vanaf 2015 geldt dit al in de uitzendcao. Ook wil de bond de jeugdlonen afschaffen en topbeloningen aanpakken. Het ledenparlement gaat komende maanden in de sectoren de achterban raadplegen.

Niet slopen maar bouwen
Een ander onderwerp dat de FNV maandag met het ledenparlement besprak, zijn de extra bezuinigingen van het kabinet. De FNV start een campagne tegen deze desastreuze bezuinigingen en roept de politiek op een goede publieke dienstverlening en goede sociale voorzieningen in stand te houden.

FNV-voorzitter Ton Heerts: ‘Er moet nu verder worden geïnvesteerd in banen en mensen, als je ziet dat er in 2014 bijna honderdduizend werklozen bij komen. Deze extra bezuinigingen zijn ook niet goed voor het consumentenvertrouwen.’

 Bron: FNVGeef een reactie